Ξενοδοχείο Μπατσέλας - Batselas Hotel

Παραδοσιακό Ξενοδοχείο Μπατσέλας - Καστοριά

Ξενοδοχείο Μπατσέλας - Καστοριά Ξενοδοχεία

Μπατσέλας Ξενοδοχείο - Ξενοδοχεία στην Καστοριά

Παραδοσιακό Ξενοδοχείο Μπατσέλας - Ξενοδοχεία Καστοριά

Batselas Traditional Hotel - Kastoria Hotels

 

Batselas Traditional Hotel - Παραδοσιακό Ξενοδοχείο Μπατσέλας

Batselas Traditional Hotel combines, both in architecture and interior decoration, the traditional style with the luxury. The stone and the wood are the main construction materials. The result is very impressive and justifies its creators...

more >

Το Ξενοδοχείο Μπατσέλας συνδυάζει στην αρχιτεκτονική του αλλά και στην εσωτερική του διακόσμηση το παραδοσιακό ύφος με την πολυτέλεια. Κυρίαρχα στοιχεία η πέτρα και το ξύλο. Το αποτέλεσμα είναι άκρως εντυπωσιακό και δικαιώνει τους δημιουργούς του...

συνέχεια >

© 2011 Focusgreece                   Traditional Rooms | Traditional Rooms | Classic Rooms | Kastoria | Facilities